mod s.v 01.jpg

Enebolig Lund


Boligen er plassert langs kotene med langfasaden mot syd-øst og sjøutsikten. 

Boligen har to plan over terreng og en underetasje med tilknytting til garasjen under terreng.

 

Boligen er nå under oppføring